با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

ایداکتور فوم - Foam Eductor


مدل محصول :

تجهیزات آتش نشانی
تجهیزات فوم
ایداکتور فوم

In-line Foam Eductor

Models:

TR-IED 225 - Capacity: 225 LPM

TR-IED 450 - Capacity: 450 LPM

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد