با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

گواهینامه ها و استاندارد ها

(جهت ملاحظه گواهینامه های فوق روی آیتم مورد نظر، کلیک فرمائید.)

  

 


گواهینامه و استانداردهای دریافت شده شرکت مهندسی ایمن تیار، بشرح ذیل می باشد:


 

1-1- دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO-9001:2015   از شرکت S.G.S .

2-1- دریافت گواهینامه استاندارد  CE اروپا برای محصولات تولیدی ایمن تیار به شماره (97-23-CE) از شرکت QMS ایتالیـا.

3-1- دریافت گواهینامه CE اروپا از شرکت ECM ایتالیا، مختص به محصول اتصالات استورزی به شماره: EC.1282.0F150223.ITE0O85  .

4-1- دریافت گواهینامه CE اروپا از شرکت ECM ایتالیا، مختص به محصول انواع اسپری نازل به شماره: EC.1282.0F150223.ITE0O86    .

5-1- دریافت گواهینامه و اخذ اولین آزمایشگاه تخصصی (همکار (آکرودیته) به شرکت مهندسی ایمن تیار در زمینه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره گواهینامه AI/4344 .

6-1- گواهینامه جهت فرآورده شیر ایستاده آتش نشانی: از سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت استاندارد ملی به شماره 2481  و به شماره پروانه کاربرد :

907013996) .

7-1- گواهینامه جهت فرآورده شیرهای زمینی برای لوله های قائم مرطوب: از سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت استاندارد ملی به شماره 6793-1  

و به شماره پروانه کاربرد (م 907452297) .

8-1- گواهینامه جهت فرآورده اجرای شبکه بارنده خودکار و  سامانه افشانه آب- بارنده ها (اسپری نازل و اسپرینکلر): از سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت استاندارد ملی به شماره 22253-1  و به شماره پروانه کاربرد (م 907450197) .

9-1- گواهینامه جهت فرآورده سیستم های خاموش کننده آتش با استفاده از کف (فوم دوزینگ سیستم): از سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت استاندارد ملی به شماره 18062-1  و به شماره پروانه کاربرد (م 907451797) .

10-1- ثبت استاندارد کارخانه ای دستگاه های مانیتور پاشش آب جهت اطفاء حریق (ویژگی ها و روش های آزمون مانیتورهای پاشش آب جهت اطفاء حریق) به شماره 39/90/00041   از سازمان ملی استاندارد ایران.

11-1- تدوین استاندارد (سامانه های ثابت اطفاء آتش- شبکه بارنده خودکار و سامانه افشانه (بارنده ها- اسپرینکلرها) به شماره 1-22253، از سازمان ملی استاندارد ایران- توسط شرکت مهندسی ایمن تیار.

12-1- گواهینامه ثبت اختراع به شماره 010369 الف /89 جهت دستگاه دوزینگ آتش نشانی (دستگاه تزریق فوم مایع در خطوط آب آتش نشانی) به شماره ثبت اختراع 84572 و تاریخ 26/09/93  از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت اختراعات).

....................................................................

 

 


با توجه به تولید محصول مورد نظر، از استانداردهای ذیل، استفاده می شود:


 

1-2- استانداردهای NFPA .

2-2- استانداردهای DIN .

3-2- استانداردهای API .

4-2- استانداردهای ASME .

5-2- استانداردهای ANSI/ AWWA-C502, 503  مربوط به هایدرانت و شیرهای گیت و گلوب، استاندارد BS5150، استاندارد  IPS  ،

BS3416  ، BS336  ،  BS750   ،  BS3083  ،  BS5041  ،  BS5401   ،   ANSIB1.20.3   ،   ASME B16.24  .

برچسب ها