با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
اتصالات آتش نشانی
اتصالات آتش نشانی
2تعداد محصول
اتصالات استورز آتش نشانی
اتصالات استورز آتش نشانی
مدل: Storz Coupling , Storz Adaptor , Storz Cap
اتصالات BS آتش نشانی
اتصالات BS آتش نشانی
مدل: BS Coupling , BS Adaptor , BS Cap