ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-RCM2


مدل محصول :

MONITOR

Type: Special / Remote Control Monitor (Electrical Actuator)

Model: TR-RCM2

(Inlet Size: Flange 3" or 4")       (Capacity: 1800 to 3600LPM)

(Service: Water)

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد