با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

شیلنگ مکش


مدل محصول : Suction Hose

تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات ایستگاه آتش نشانی

شیلنگ مکش  (SUCTION HOSE)


شیلنگ های مکش ایمن تیار در دو مدل عرضه می شوند. هر دو مدل دارای پوشش داخلی صاف و پوشش خارجی آجدار سیاهرنگی هستند. شیلنگ های مکش ایمن تیار با استاندارد های BS336 یا Storz  مطابقت دارند.

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها

Info will soon be available.

نام فایل
DWGSuctionHose.pdf دانلود