ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های دیلوج ولو / Deluge valves test introduction
1399/03/12

 معرفی آزمون های شیر سیلابی (دیلوج ولو)

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Deluge Valves test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

شماره استاندارد تست های دیلوج ولو:  ISO 6182-5   ,   UL 193   ,   UL 260

                                               و استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست دوام لاستیکی شیر سیلابی (دیلوج ولو)

2- تست چسبندگی لاستیک شیر سیلابی (دلوج ولو)

3- تست در معرض گذاری آتش شیر سیلابی (دیلوج ولو)

4- تست عملکرد شیر سیلابی (دلوج ولو)

 

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون شیر سیلابی (دیلوج ولو)

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)