با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

Fire Hose Reel (Wall Mounted)


مدل محصول :

Fire Hose Reel, (Wall Mounted)

(Model: TR-HR-W)

(Size: According to Order)

(Body Material: Steel / GRP)

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل
s2014118171356560.pdf دانلود

موردی یافت نشد