ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های هایدرانت/ Hydrant test introduction
1399/03/20

معرفی آزمون های شیر آتش نشانی (هایدرانت)

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Hydrant test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

شماره استاندارد تست های شیر ایستاده آتش نشانی (هایدرانت):  ( ISIRI 2481 )

 

1- تست تخلیه خودکار شیر ایستاده آتش نشانی ( هایدرانت )

2- تست تصادم شیر ایستاده آتش نشانی ( هایدرانت )

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون شیر ایستاده آتش نشانی ( هایدرانت )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)