ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های زنگ هشدار آبی- آلارم گانگ / Alarm Gong test introduction
1399/03/20

معرفی آزمون های زنگ هشدار آبی ( آلارم گانگ )

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Alarm Gong test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

شماره استاندارد تست های زنگ هشدار آبی (آلارم گانگ):  ( FM Standard )

 

1- تست صوت سنجی زنگ هشدار آبی ( آلارم گانگ )

2- تست دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی ( آلارم گانگ )

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون زنگ هشدار آبی ( آلارم گانگ )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)