ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های آزمایشگاهی نازل آتش نشانی/ Laboratory tests of fire nozzles
1399/03/24

معرفی آزمون های نازل

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Nozzle test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

استاندارد تست های نازل های آتش نشانی:

استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست اندازه گیری میزان ریزش آب از نازل

2- تست دبی سنجی نازل

3- تست طول پرتاب عمودی و افقی نازل ها

 

 

 

فایل: کاتالوگ تست های آزمون ( نازل آتش نشانی )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)