ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های آزمایشگاهی اسلیتینگ آتش نشانی/ Laboratory tests of fire Oscillating
1399/03/24

معرفی آزمون های اسلیتینگ

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Oscillating test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

استاندارد تست های اسلیتینگ:

استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست عملکرد اسلیتینگ / Oscillating

 

 

فایل: کاتالوگ تست های آزمون ( اسلیتینگ / Oscillating )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)