ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های آزمایشگاهی عملکرد پیلوت ولو/ Laboratory tests of pilot valve performance
1399/03/24

معرفی آزمون های پیلوت ولو

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Pilot Valve test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

استاندارد تست های پیلوت ولو:

استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست عملکرد پیلوت ولو / Pilot Valve

 

 

فایل: کاتالوگ تست های آزمون ( پیلوت ولو / Pilot Valve )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)