ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های آزمایشگاهی مهارکننده آتش با استفاده از سیستم گازی / Fire controlling by gaseous system lab test
1399/03/24

معرفی آزمون های مهارکننده آتش با استفاده از سیستم گازی

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Introduction of gaseous system firefighting test  

IMEN TIAR Special Laboratory 

 

استاندارد تست های آزمایشگاهی مهار آتش با استفاده از سیستم های گازی:

                                                                   NFPA 12  ,  FM Standard

 

1- تست مهارکننده آتش با استفاده از کربن دی اکسید یا گاز بی اثر

Carbon Dioxode or Inert Gas Fire Suppression

 

 

فایل: کاتالوگ تست های آزمون ( مهار آتش با استفاده از سیستم گازی )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)