با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
تست های آزمایشگاهی هیدرواستاتیک / Hydrostatic laboratory tests
1399/03/24

معرفی آزمون های هیدرواستاتیک

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Hydrostatic test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

استاندارد تست های هیدرواستاتیک: UL 193  ,  2481  ,  6793-1 

ISO 6182-5  ,  DIN 14309   و استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست هیدرواستاتیک

 

 

فایل: کاتالوگ تست های آزمون ( هیدرواستاتیک تجهیزات آتش نشانی )

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)