با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
اخذ استاندارد ملی محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار از سازمان ملی استاندارد ایران
1397/11/28

اخذ استاندارد ملی محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار از سازمان ملی استاندارد ایران

با افتخار اعلام می گردد؛

شرکت مهندسی ایمن تیار، موفق به اخذ #استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران به شرح و شماره های ذیل گردیده است؛

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 2481 ، برای فرآورده شیر ایستاده آتش نشانی (هایدرانت آتش نشانی).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 6793-1 ، برای فرآورده شیر زمینی آتش نشانی (شیرهای گلوب ولو ، سوزنی و انگل ولو آتش نشانی).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 22253-1 ، برای فرآورده شبکه بارنده خودکار آتش نشانی (اسپری نازل و اسپرینکلر).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 18062-1 ، برای فرآورده سیستم های خاموش کننده آتش با استفاده از کف (فوم دوزینگ سیستم).

 

 


 

 

 

برچسب ها