با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

 

مأموریت

شرکت مهندسی ایمن تیار طراح و تولید کننده تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و ارائه دهنده خدمات مهندسی به گروه های مختلف صنایع (انرژی، فولاد، ساختمان و ...) و سازمان آتش نشانی در بازارهای داخلی ، منطقه ای و جهانی در حوزه HSE مأموریت دارد؛ با بکارگیری فناوری های نوین از طریق تحقیق و توسعه گسترده و ارائه محصولات نوآورانه و استاندارد که جایگزین های معتبری برای محصولات خارجی هستند با تحویل بموقع و رعایت کیفیت برتر برای مشتریان ، صیانت از زندگی مردم و ایمنی دارایی های ذی نفعان را بر عهده بگیرد.

 


 

 


چشم انداز

بنگاهی سرآمد با معیارهای جهانی در حوزه HSE  برای دستیابی به رشد پایدار در ایران و منطقه تا سال 1404

 


 

 


برچسب ها