با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
شیر آتش نشانی زمینی
شیر آتش نشانی زمینی
1تعداد محصول
شیر گیت ولو نشانگر - IV Valve
شیر گیت ولو نشانگر - IV Valve
مدل: Model: TR-IV-1 , TR--IV-2