با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

تجهیزات آتش نشانی

بخش بزرگی از فعالیت های شرکت مهندسی ایمن تیار به طراحی و تولید تجهیزات مخصوص آتش نشانی و محافظت در برابر حریق باز می گردد. این تجهیزات دارای گستردگی بسیار و کاربردهای گوناگونی هستند. تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق شرکت مهندسی ایمن تیار به چندین گروه کلی تقسیم بندی می شوند :

1- شیرهای آتش نشانی – هایدرانت

2- شیرهای آتش نشانی زمینی- لندینگ ولو

3- شیرهای ایستگاهی – پست ولو

4- مانیتورهای آب/فوم آتش نشانی

5- نازل های آتش نشانی

6- تجهیزات فوم آتش نشانی

7- جعبه و هوزریل های آتش نشانی

8- اتصالات آتش نشانی

9- تجهیزات ایستگاه آتش نشانی

10- تجهیزات متفرقه آتش نشانی

11- ماشین آتش نشانی سبک کوهستان