ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های اسپری نازل/ Spray Nozzle test introduction
1399/03/17

معرفی آزمون های اسپری نازل

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Spray Nozzles test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

شماره استاندارد تست های اسپری نازل:  (14-6182 ISO / WD)

 

1- تست محاسبه زاویه پاشش ( اسپری نازل )

2- تست محاسبه K-Factor و میزان جریان آب ( اسپری نازل )

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون اسپری نازل

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)