ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های فوم دوزینگ سیستم / Foam dosing system test introduction
1399/03/18

معرفی آزمون های فوم دوزینگ سیستم

 در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Foam Dosing System test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

شماره استاندارد تست های فوم دوزینگ سیستم:  N2 Fire 042

                     و استاندارد کارخانه ای شرکت مهندسی ایمن تیار

 

1- تست پمپ فوم دوزینگ سیستم

2- تست سنجش درصد اختلاط فوم ( فوم دوزینگ سیستم)

3- تست عملکرد سیستم فوم دوزینگ سیستم

 

 

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون فوم دوزینگ سیستم

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)