ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
دریافت لوح تقدیر  " واحد نمونه صنعتی سال 1401 "  از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با افتخار اعلام می دارد؛ با ارزیابی صورت ...
دریافت اخذ گواهینامه ISO-17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) جهت آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار با افتخار اعلام می گردد؛ بیست ...
اخذ استاندارد ملی محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار از سازمان ملی استاندارد ایران با افتخار اعلام می گردد؛ شرکت مهندسی ایمن تیار، موفق به اخذ #استاندارد ...