ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
گزارش کوتاه از نمایشگاه بصره
1395/12/22

گزارش نمایشگاه بصـره

شرکت مهندسی ایمن تیار در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بصره شرکت کرده و محصولات خود را به نمایش بازدیدکنندگان درآورد. در مدت زمان برگزاری نمایشگاه٬ ضمن حضور در کنفراس٬ جلسات متعدد و مذاکره با شرکتهـای حاضر در نمایشگاه٬ سعی در آشنایی با بازار عراق و تعامل با آنها داشتیم.

هدف اصلی از حضور در نمایشگاه بصره٬ به نمایش درآوردن توانمندیهای شرکت مهندسی ایمن تیار در زمینه اطفـاء حریق و رسیدن به جایگاه جدید در بازار بین المللی بوده است.

 

برچسب ها