ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
حضور شرکت مهندسی ایمن تیار در چهارمین نمایشگاه نفت٬ گاز بصـره
1395/12/22

مشارکت شرکت مهندسی ایمن تیار

در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت٬ گاز

زمان:   14 17 آذر  92 (5-8 December 2013)  

مکان:  محل دائمی نمایشگاه بصره

شماره غرفه:  F17

 

برچسب ها