ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
شرکت مهندسی ایمن تیار در اولین دوره نمایشگاه HSE
1395/12/22

حضور شرکت مهندسی ایمن تیار
در اولین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست،
آتش نشانی و امداد و نجات

زمان:   7   الی  10   آذر  93   – (28Nov. – 01Dec. 2014)  
مکان:  محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
سالن: 10  و  11
شماره غرفه:  I 06


 

برچسب ها