ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
همایش حمایت از صنعتگران و سازندگان تجهیزات داخلی
1395/12/22

دعوت و تقدیر از شرکت مهندسی ایمن تیار
در همایش حمایت از صنعتگران و سازندگان تجهیزات داخلی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

پیرو دعوتنامه مورخ 93/03/26، شرکت مهندسی ایمن تیـار این افتخار  را داشت تا جهت شرکت و تقدیر در گردهمایی حمایت از صنعتگران و سازندگان تجهیزات داخلی، مورخ 93/04/05  توسط شرکت محترم ملی پخش فرآورده های نفتی ایران حضور بهم رساند. 

دعوتنامه حضور در همایش

لینک خبری در سالیت NIOPDC

دریافت لوح تقدیر

برچسب ها