ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
سیستم فوم دوزینگ شرکت مهندسی ایمن تیار در انبار نفت شهید دولتی کرج، راه اندازی شد.
1396/06/27

سیستم "فوم دوزینگ" به صورت آزمایشی و برای اولین بار در انبار نفت شهید دولتی کرج راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، سیستم "فوم دوزینگ" خریداری شده از شرکت مهندسی ایمن تیار، منصوبه بر روی مخزن شماره ده انبار نفت شهید دولتی کرج با حضور مدیر و مسؤلین منطقه، واحدیان ابوترابی رئیس HSE، سامانی معاون مدیر مهندسی و طرح ها و ویس کرمی رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران عملاً تست و راه اندازی شد.

سیستم فوم دوزینگ  شرکت مهندسی #ایمن_تیار ، بدون نیاز به نیروی برق و تنها با استفاده از فشار آب ورودی به عنوان نیروی محرکه پمپ مکشی فوم عمل کرده و میزان فوم لازم با درصد اختلاط سه درصد و یا درصد های مورد نظر همراه با آب مورد نیاز در خروجی دستگاه را تامین می کند.
پروژه تجهیز چهار دستگاه مخزن انبارنفت شهید دولتی کرج به #سیستم_فوم_دوزینگ شرکت مهندسی ایمن تیار به پایان رسیده که یکی از این مخازن به دو دستگاه فوم دوزینگ با ظرفیت 4300 لیتر بر دقیقه تجهیز و سه مخزن دیگر هر کدام به یک دستگاه فوم دوزینگ با ظرفیت 1200 لیتر بر دقیقه مجهز شده اند که در صورت عملکرد مطلوب سیستم مذکور و تأیید از سوی مدیریت های HSE و مهندسی و طرح های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فاز دوم پروژه جهت تجهیز سایر مخازن موجود در انبار نفت شهید دولتی کرج اجرا خواهد شد.

آدرس لینک پورتال اطلاع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

https://www.niopdc.ir/fa/newsagency/48010/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%85F

 

 فایل  تصاویر مربوط نصب و راه اندازی سیستم فوم دوزینگ

برچسب ها