ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
بازدید مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران از محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار
1397/05/27

بازدید مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران از محصولات و انجام تست عملیاتی آن در کارخانه شرکت مهندسی ایمن تیار و  مرکز آموزش بین المللی سازمان آتش نشانی تهران.


روز دوشنبه مورخ 97/05/22، مدیران و کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی تهران از کارخانه و محصولات در حین تولید و تست شرکت مهندسی ایمن تیار، بازدید بعمل آوردند.

این بازدید در دو مرحله؛ در کارخانه این شرکت و مرکز آموزش بین المللی سازمان آتش نشانی تهران بهمراه مدیرعامل، معاونت عملیات، معاونت فنی، معاونت آموزش و مدیران و کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی تهران، انجام گرفت.

بازدید فوق از قسمت های مختلف این شرکت، از جمله؛ واحد تولید، R &D ، آزمایشگاه و نحوه تست و عملکرد دستگاههـای جدید (فوم دوزینگ سیستم- دیلوج ولو- توربواجکتور پمپ- واترمیست) بهمراه تست میدانی در کارخانه و مرکز آموزش بین المللی سازمان آتش نشانی تهران، صورت پذیرفت.

 


 

برچسب ها