ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
اخذ استاندارد ملی محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار از سازمان ملی استاندارد ایران
1397/11/28

اخذ استاندارد ملی محصولات شرکت مهندسی ایمن تیار از سازمان ملی استاندارد ایران

با افتخار اعلام می گردد؛

شرکت مهندسی ایمن تیار، موفق به اخذ #استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران به شرح و شماره های ذیل گردیده است؛

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 2481 ، برای فرآورده شیر ایستاده آتش نشانی (هایدرانت آتش نشانی).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 6793-1 ، برای فرآورده شیر زمینی آتش نشانی (شیرهای گلوب ولو ، سوزنی و انگل ولو آتش نشانی).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 22253-1 ، برای فرآورده شبکه بارنده خودکار آتش نشانی (اسپری نازل و اسپرینکلر).

- پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران، با رعایت استاندارد ملی شماره 18062-1 ، برای فرآورده سیستم های خاموش کننده آتش با استفاده از کف (فوم دوزینگ سیستم).

 

 


 

 

 

برچسب ها