ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
اخذ مجوز اولین آزمایشگاه همکار به شرکت مهندسی ایمن تیار در زمینه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از سازمان ملی استاندارد ایران
1398/03/04

دریافت مجوز اولین آزمایشگاه همکار به شرکت مهندسی ایمن تیار در زمینه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از سازمان ملی استاندارد ایران

با افتخار اعلام می گردد؛

آزمایشگاه شرکت مهندسی ایمن تیار با تجهیزات مدرن و کامل از تاریخ 97/12/25 ، بعنوان آکرودیته (همکار) سازمان ملی استاندارد ایران، موفق به اخذ اولین آزمایشگاه تخصصی در زمینه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی گردید.

با توجه به این مطلب، از کلیه همکاران محترم دعوت بعمل می آید، درصورت نیاز مراتب را از طریق تماس کتبی فکس یا ایمیل، اعلام فرمایند.

 

لینک فیلم؛ (معرفی دستگاه های آزمایشگاه جهت تست تجهیزات آتش نشانی)

 


 

برچسب ها