ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

 


بیانیه مأموریت: 


 

شرکت مهندسی ایمن تیار، طراح و تولید کننده تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و ارائه دهنده خدمات مهندسی به گروه های مختلف صنایع (انرژی، فولاد، ساختمان و ...) و سازمان آتش نشانی در بازارهای داخلی ، منطقه ای و جهانی در حوزه HSE بوده و مأموریت دارد؛ با بکارگیری فناوری های نوین از طریق تحقیق و توسعه گسترده و ارائه محصولات نوآورانه و استاندارد که جایگزین معتبری برای محصولات خارجی هستند و با تحویل بموقع و رعایت کیفیت برتر و حقوق مشتریان ، صیانت از زندگی مردم و ایمنی دارایی های ذی نفعان را بر عهده بگیرد.

 


 چشم انداز:


 

 

بنگاهی سرآمد با معیارهای جهانی در حوزه HSE  برای دستیابی به رشد پایدار در ایران و منطقه تا سال 1404