ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
شیر آتش نشانی زمینی
شیر آتش نشانی زمینی
1تعداد محصول
شیر گیت ولو نشانگر - IV Valve
شیر گیت ولو نشانگر - IV Valve
مدل: Model: TR-IV-1 , TR--IV-2