ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

تجهیزات آتش نشانی

بخش بزرگی از فعالیت های شرکت مهندسی ایمن تیار به طراحی و تولید تجهیزات مخصوص آتش نشانی و محافظت در برابر حریق باز می گردد. این تجهیزات دارای گستردگی بسیار و کاربردهای گوناگونی هستند. تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق شرکت مهندسی ایمن تیار به چندین گروه کلی تقسیم بندی می شوند :

1- شیرهای آتش نشانی – هایدرانت

2- شیرهای آتش نشانی زمینی- لندینگ ولو

3- شیرهای ایستگاهی – پست ولو

4- مانیتورهای آب/فوم آتش نشانی

5- نازل های آتش نشانی

6- تجهیزات فوم آتش نشانی

7- جعبه و هوزریل های آتش نشانی

8- اتصالات آتش نشانی

9- تجهیزات ایستگاه آتش نشانی

10- تجهیزات متفرقه آتش نشانی

11- ماشین آتش نشانی سبک کوهستان