ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
اتصالات آتش نشانی
اتصالات آتش نشانی
2تعداد محصول
اتصالات استورز آتش نشانی
اتصالات استورز آتش نشانی
مدل: Storz Coupling , Storz Adaptor , Storz Cap
اتصالات BS آتش نشانی
اتصالات BS آتش نشانی
مدل: BS Coupling , BS Adaptor , BS Cap