ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
صافی مکش
صافی مکش
مدل: Suction Strainer
شیلنگ مکش
شیلنگ مکش
مدل: Suction Hose
شیلنگ جمع کن
شیلنگ جمع کن
مدل: Hose Roller: TR-HR-01 , TR-HR-03
شیلنگ شوی
شیلنگ شوی
مدل: Hose Washer: TR-HW1
سیم پیچ برقی
سیم پیچ برقی
مدل: Electric Hose Binding Mechine
آچار هایدرانت
آچار هایدرانت
مدل: Hydrant Wrench
سه راهی جمع کننده
سه راهی جمع کننده
مدل: Collecting Breeching, TR-CB1 , TR-CB2 , TR-CB3
سه راهی تقسیم کننده
سه راهی تقسیم کننده
مدل: Dividing Breeching, TR-DB1 , TR-DB2 , TR-DB3
توربو اجکتور پمپ آتش نشانی
توربو اجکتور پمپ آتش نشانی
مدل: Turbo Ejector Pump, TR-TP1 & TR-TP2
اجکتور پمپ آتش نشانی /  Ejector Pump
اجکتور پمپ آتش نشانی / Ejector Pump
مدل: Ejector Pump , TR-EP1 & TR-EP2
پرده آب آتش نشانی
پرده آب آتش نشانی
مدل: Water Curtain