ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
فوم دوزینگ سیستم
فوم دوزینگ سیستم
مدل: TR-DS-800 , TR-DS-1200 , TR-DS-2300 , TR-DS-3100 , TR-DS-4000 , TR-DS-6500