ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

 

 شیر ایستاده آتش نشانی /  هایدرانت

شیر آتش نشانی ایستاده /  HYDRANT چیست ؟

 

شیر آتش نشانی ایستاده یا هایدرانت / هیدرانت آب مورد نیاز جهت اطفاء حریق را فراهم میاورد.

براساس استانداردهای موجود در دسترس بودن آب کافی در هنگام حریق از الزامات است.

اهمیت شیر آتش نشانی / هایدرانت، تا آنجائیست که آن را در حد یک ایستگاه آتش نشانی می دانند و حتی از یک ماشین آتش نشانی برتر است، چرا که وقتی یک ماشین آتش نشانی برای اطفاء حریق به محل آتش سوزی می رسد، اگر در نزدیک محل آتش سوزی شیر هایدانت نباشد، حداکثر با آب ذخیره شده در ماشین، دو دقیقه میتواند عملیات حریق را انجام دهد و جهت تأمین آب حتماً به شیر آتش نشانی نیاز پیدا می کند.

از طرف دیگر از خود شیر آتش نشانی میتوان مستقلاً بدون نیاز به ماشین آتش نشانی، جهت اطفاء حریق استفاده نمود. این موضوع بخصوص در محیط های صنعتی و پالایشگاه ها بسیار کاربرد دارد.

از نظر استاندارد تعداد شیرهای آتش نشانی نصب شده در محیط های مسکونی و صنعتی، باید بگونه ای باشد که همپوشانی با هم داشته باشند و نقطه کور و پوشش داده نشده نباشد که البته فواصل آنها با توجه به میزان خطر آتش سوزی در آن محیط متفاوت است.

 

انواع شیرهای آتش نشانی ایستاده شرکت مهندسی ایمن تیار:

هایدرانت ها با توجه به شرایط آب و هوایی محیط معمولاً به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:

شیرهای آتش نشانی ایستاده با محفظه خشک (Dry Barrel Hydrant)      و     شیرهای آتش نشانی با محفظه تر (Wet Barrel Hydrant) .

 

- ( شیر آتش نشانی با محفظه خشک Dry barrel pillar hydrant) : این شیر آتش نشانی ایستاده، مخصوص محیط های سرد است که امکان یخ زدگی در آن مکان وجود دارد و از آنجایی که در هر لحظه امکان وقوع آتش سوزی می باشد، آماده بکاربودن هایدرانت ها اهمیت زیادی دارد.

بر این اساس این نوع هایدرانت، بگونه ای طراحی شده که لوله و بدنه همیشه خشک بوده و فقط هنگامی که شیر اصلی باز می شود، داخل آن آب جاری می شود و احتمال یخ زدگی داخل محفظه وجود ندارد.

شیرهای آتش نشانی با محفظه خشک / Dry barrel hydrant دارای سیستم تخلیه خودکار Auto drain valve  می باشد که هنگامی که شیر اصلی بسته می شود، باز شده و تمامی آب داخل محفظه را تخلیه می نماید.

 - ( شیر آتش نشانی با محفظه تر Wet barrel pillar hydrant ) : این نوع هایدرانت در مناطق گرمسیر که هرگز امکان یخ زدگی در آن مکان در طول سال وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد و داخل لوله و بدنه هایدرانت، همیشه آب وجود دارد.

این نوی شیرهای آتش نشانی با محفظه تر، از مکانیزم ساده تری نسبت به شیرهای ایستاده با محفظه خشک برخوردار می باشند و نیازی به مکانیزم شیر تخلیه خودکار ندارند.

 


 

ویژگی شیر ایستاده آتش نشانی / هایدرانت شرکت مهندسی ایمن تیار:

باتوجه به اهمیت شیر آتش نشانی، یک شیر آتش نشانی خوب باید چه ویژگی داشته باشد:

- آماده بکار بودن: سرویس و نگهداری در استفاده از شیر ایستاده آتش نشانی، از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجایی که که آتش سوزی خبر نمی کند، همیشه باید آماده به کار باشد.

 

- سرعت عملیات بالا: از آنجایی که در اطفاء حریق زمان بسیار مهم است، سریع عملیاتی شدن از ویژگی های مهم شیرهای ایستاده آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار است.

 

- آب دهی مناسب: با عنایت به اینکه دبی و فشار آب نقش عمده در اطفاء حریق دارد، لذا میزان آب دهی در شیر ایستاده اتش نشانی بسیار اهمیت دارد.

 

- ایمن بودن: با توجه به اینکه شیر آتش نشانی / هایدرانت، جزء شیرهای با فشار و دبی بالا است، در نتیجه بایستی از مواد مناسب و مطابق با استاندارد تهیه شود تا خطری برای محیط اطراف به ویژه آتش نشان ها در هنگام استفاده، بوجود نیاورد.

 

- سیستم تخلیه خودکار مطمئن: در هایدرانت های محفظه خشک / Dry barrel hydrant شیر تخلیه نقش کلیدی دارد، باید همواره عملکرد صحیح آن تست گردد.

 

- در دسترس بودن: هایدرانت باید بگونه ای نصب شود که براحتی در دسترس آتش نشان قرار گیرد و مانعی برای استفاده سریع نداشته باشد.

 

- قابلیت تعمیر و نگهداری آسان: طراحی شیر ایستاده آتش نشانی / هایدرانت شرکت مهندسی ایمن تیار، بگونه ای است که براحتی قابلیت سرویس تعمیر و نگهداری را دارد.

 


 

برای مشاهده :

 

 - لینک دانلود فایل ( شیر آتش نشانی / هایدرانت چیست؟ )

http://www.imentiar.com/Uploads/ProductNewwwwww/FirefightingEquipment/Hydrant/What%20is%20hydrant%20-%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D8%AA%D8%B4%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.pdf

 

- جهت اطلاعات از شرح و مدل های هایدرانت های تولیدی شرکت مهندسی ایمن تیار، به لینک زیر مراجعه فرمائید.

http://www.imentiar.com/fa/Product/99/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA.html

 

- جهت مشاهده از کتابچه تعمیر و نگهداری شیرهای ایستاده آتش نشانی / هایدرانت های تولیدی شرکت مهندسی ایمن تیار، به لینک زیر مراجعه فرمائید.

http://www.imentiar.com/Uploads/Catalog/FinaldatabookHydrantxx.pdf

 

- جهت مشاهده فیلم تست ضربه شیر ایستاده آتش نشانی / هایدرانت شرکت مهندسی ایمن تیار، به لینک زیر مراجعه فرمائید.

http://www.imentiar.com/fa/VideoView/1385/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA--%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA--%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1.html