ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

شیر یکطرفه هشداردهنده / آلارم چک ولو - Alarm Check Valve


مدل محصول :
Alarm Check Valve

شیر یکطرفه هشدار دهنده ( آلارم چک ولو )

سیستم های آتش نشانی - سیستم های آبی آتش نشانی

ALARM CHECK VALVE

سیستم های تر متداول ترین نوع سیستم اتوماتیک اطفاء حریق می باشند. سیستم آلارم چک ولو نیز، آب را با فشار مشخصی در شبکه لوله کشی و پشت اسپرینکلر ، قرار می دهد. در هنگام حریق و به محض آتش سوزی، در اثر شکستن حباب شیشه ای یک یا چند اسپرینکلر و ایجاد افت فشار، دریچه شیر یکطرفه ( آلارم چک ولو ) باز شده و آب با فشار روی آتش  پاشیده می شود.  به دلیل وجود آب و پربودن لوله ها، سیستم شیر یک طرفه / آلارم چک ولو سریع ترین زمان واکنش را دارد.

از قابلیت های این سیستم، سرعت بالا ، قابلیت اطمینان زیاد و عدم تأخیر در عملکرد می باشد.  

همزمان با عملیات اطفاء حریق، هشدار مکانیکی سیستم آلارم چک ولو فعال شده و امکان ارتباط این سیستم آبی به سیستم اعلام حریق و آلارم الکترونیکی نیز وجود دارد.

 

 فایل: کاتالوگ سیستم آبی اطفاء حریق شیر یک طرفه / آلارم چک ولو 

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها

ویژگی  و مزایای شیر یکطرفه هشدار دهنده ( آلارم چک ولو )

سیستم های آتش نشانی - سیستم های آبی آتش نشانی

ALARM CHECK VALVE

1- شیر یکطرفه / آلارم چک ولو این قابلیت را دارد، بصورت افقی و عمودی نصب شود.

2- تمام قطعات متحرک داخلی را می توان بدون حذف شیر از موقعیت نصب شده، تعمیر کرد.

3- استفاده از مواد مقاوم مانند برنج، جهت نشیمنگاه فلاپر برای جلوگیری در برابر خوردگی.

4- تنها با باز کردن یک پیچ ، جهت تعویض لاستیک آب بند کلاپر، میتوان براحتی این کار را انجام داد.

5- Trim مربوط به شیر یک طرفه / آلارم چک ولو دارای شیر آلارم برای هشدار دادن، بدون کاهش فشار سیستم می باشد.

6- Trim آلارم چک ولو اجازه نصب انتخاب هایی مانند؛ پرشرسوئیچ را ، برای فعال کردن آلارم های الکتریکی امکان پذیر می کند.

7- بدنه شیر دارای خروجی هایی جهت نصب گیج های فشار ورودی و خروجی، شیر آلارم و درین جهت تخلیه آب می باشد.

8- استفاده از مسیر بای پس ، جهت به حداقل رساندن باز و بسته شدن کلاپر و جلوگیری از هشدارهای غیر حقیقی تعبیه شده است.

 


 

 

 

نام فایل

موردی یافت نشد