ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

MFG


مدل محصول :

تجهیزات آتش نشانی
تجهیزات فوم آتش نشانی
فوم ساز مکانیکی (MFG)

با اینکه فوم سازهای ایمن تیار نرخ بالایی از تولید فوم فراهم می سازند ولی سبک، کوچک و کم حجم هستند و کار کردن با آنها آسان است.
روش عملکرد آنها بسیار ساده است ، به شرط آنکه منبع اصلی تامین آب دارای حداقل فشار 150
psi باشد و یا پمپی تقویت کننده به منظور ایجاد این فشار به کار برده شود. شیلنگ آب به ورودی فوم ساز متصل می گردد. شیلنگ ورودی ترکیب فوم به سر دستگاه فوم ساز متصل شده و فوم تولید شده در طولی از شیلنگ آتش نشانی و یا خط لوله به جریان می افتد تا به نازل فوم یا وسیله دیگری برای تخلیه فوم منتهی گردد.
روش تولید فوم در فوم ساز مکانیکی ایمن تیار ، امکانات کنترلی مناسبی به وجود می آورد تا نسبت های صحیحی از آب، هوا و ترکیب فوم همواره رعایت می گرد که منجر به تولید یک جت تثبیت شده از فوم می شود و از پخش سریع فوم روی سطوح بزرگ اطمینان حاصل می گردد.
فوم سازهای شرکت مهندسی ایمن تیار روشی ساده و باصرفه از القای فوم به جریان آب را ارائه می دهند. آنها طوری کالیبره و تنظیم شده اند که نسبت فوم به آب بین 1  تا  6% رعایت گردد.


 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد