ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Foam Nozzle, (Simple)


مدل محصول :

Foam Nozzle, 

(Type: Steel) , 

(Capacity: 225LPM,  450LPM,  900LPM),

(Body Material: Stainless Steel)


  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد