ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Handle Type


مدل محصول :

 

 

Nozzle (Handle Type)

Models:

TR-WN-F1      (Capacity: 900LPM) ,   (Operating: Shut off / on, Fog-Jet)

TR-WN-F2      (Capacity: 450LPM) ,   (Operating: Shut off / on, Fog-Jet)

TR-WN-F3      (Capacity: 225LPM) ,   (Operating: Shut off / on, Fog-Jet)

TR-WN-F4      (Capacity: 100LPM) ,   (Operating: Shut off / on, Fog-Jet)

 

 

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد