ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Pistol Type


مدل محصول :

Nozzle (Pistol Type)

Models:

TR-EBK1  (Capacity: 100 to 450LPM) ,  (Operating: Shut off / Fog-Jet)

TR-EBK2     (Capacity: 450 to 900LPM) ,  (Operating: Shut off / Fog-Jet)

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد