ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Fix Type 2


مدل محصول :

Nozzle (Fix Type 2) - (Service: Water / Foam)

Models:

TR-NFM1800  (Capacity: 1800LPM) ,  (Operating: Jet) ,  (Service: Foam)

TR-NFM2000  (Capacity: 2000LPM) ,  (Operating: Shut off / on -  Fog-Jet)

(Service: Water & Foam)

TR-NFM2700  (Capacity: 2700LPM) ,  (Operating: Jet) ,  (Service: Foam)

TR-NFM3600  (Capacity: 3600LPM) ,  (Operating: Jet) ,  (Service: Foam)

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد