ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-TM4


مدل محصول :

Firefighting Equipment
Firefighting Monitors

Type: Trailer with Tank
Model: TR-TM4

Inlet Size:
4 x 2½ inch
Capacity: 1800 to 3600 LPM
Service: Water / Foam
Monitor type: Imen Tiar monitor TR-MW5
Foam Tank: GRP foam tank with the capacity of 2000 litres

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل
s201482115852696.pdf دانلود

موردی یافت نشد