ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-TM7


مدل محصول :

Firefighting Equipment
Firefighting Monitors

Type: Trailer Monitors
Model: TR-TM7

Inlet Size: 4 x 4 inch
Capacity: 6000 to 11000LPM
Service: Water / Foam
Monitor type: Imen Tiar High capacity firefighting monitor TR-MW6 or TR-MW8
Foam tank: N/A

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد