ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-OSM


مدل محصول :

ّFirefighting Equipment

 Firefighting Monitors

Special / Remote Control Monitors

 

Type: Special / Self-Oscillating Monitor -Water Actuated

Model: TR-OSM

Inlet Size:  3" or 4" Flanged

Capacity: 1800 to 3600LPM

Service: Water

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل
s20148391215860.pdf دانلود

موردی یافت نشد