ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

سیستمهای اطفاء حریق CO2


مدل محصول :

سیستم های اطفاء حریق

سیستم های گازی

سیستم های اطفاء حریق CO2- کربن دی اکسید

 

کربن دی اکسید به عنوان گازی بی رنگ، بی بو و عایق جریان الکتریسیته ، عامل خاموش کننده ای موثر برای آتش است. این گاز می تواند به سرعت منبسط شده که به سیستم های اطفاء حریق CO2 ایمن تیار این اجازه را می دهد که به سرعت آتش را خاموش کنند.

سیستم های یکپارچه اطفاء حریق CO2 ایمن تیار، با استفاده از حسگر های الکتریکی ، می توانند آتش را در مراحل اولیه شعله ور شدن آن تشخیص دهد. طراحی این سیستم ها بر اساس تطبیق با شرایط خاص هر پروژه انجام می شود. سیستم های کربن دی اکسید ایمن تیار به صورت اتوماتیک عمل می کنند تا از تشخیص بلافاصله آتش و اطفاء سریع آن اطمینان حاصل شود. این سیستم ها می توانند بر اساس total flooding  و یا به صورت کاربرد local  ، طراحی و مورد استفاده قرار بگیرند.

 سیستم های کربن دی اکسید ایمن تیار، هر سه رأس مثلث آتش را هدف قرار می دهند. نخست ، با ورود کربن دی اکسید به ناحیه مورد نظر باعث جابجا شدن و خروج اکسیژن از آن ناحیه می گردند؛ به طوری که هرگونه شعله آتش قابل مشاهده ، به علت کمبود اکسیژن خاموش می شود. علاوه بر این، فرآیند اطفاء با سیستم های CO2 ایمن تیار،  باعث کاهش غلظت سوخت، که به شکل گاز در اتمسفر وجود دارد، می گردد. و در نهایت ،گاز CO2 باعث می شود منطقه آتش کمی خنک شود و بدین ترتیب عملیات اطفاء حریق تکمیل می شود.

به علت اینکه کربن دی اکسید از دسته گازهای Clean Agent  است ، پس از تخلیه گاز توسط سیستم اطفاء حریق CO2 ایمن تیار ، نیازی به پاکسازی وجود ندارد و به این صورت ، این سیستم در کار شما خللی ایجاد نمی کند.

سیستم اطفاء حریق CO2 شرکت مهندسی ایمن تیار ، سیستمی چند منظوره است و برای انواع گوناگونی از مواد اشتعال پذیر کاربرد دارد. این سیستم برای مقابله با خطرات دسته A، B و C تایید می شود.

 

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد