ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

سیستم Twin- Agent


مدل محصول :

سیستم های آتش نشانی
سیستم های فوم آتش نشانی
سیستم Twin- Agent


سیستم Twin- Agent  (دو عاملی) شرکت مهندسی ایمن تیار یکی از بهترین راه حل ها برای مقاصد حفاظت در برابر آتش و اطفاء حریق است  که برای آتش ناشی از بسیاری از مایعات اشتعال پذیر کاربرد دارد.
سیستم Twin- Agent  ایمن تیار، یک سیستم جامع  است که از گاز نیتروژن برای ذخیره سازی و بیرون راندن عامل خاموش کننده شیمیایی خشک در یک محفظه و عامل فوم از قبل مخلوط شده در محفظه دیگر و هدایت آنها درون شیلنگ دوقلوی این سیستم استفاده می کند. (عامل شیمیایی خشک برای فرونشانی آتش استفاده می شود و عامل فوم ، وظیفه ی  پوشاندن سطوح شعله ور نشده را بر عهده دارد).
سیستم Twin- Agent  ایمن تیار می تواند بر روی خودروها و تریلرها نصب شده و یا در یک ایستگاه دائمی به صورت ثابت نصب گردد.

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل
s2015526171638262.pdf دانلود

موردی یافت نشد