ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-RCM1


مدل محصول :

Firefighting Equipment

Firefighting Monitors

 Remote Control Monitor

Model: TR-RCM1

 

Type: Electrical Actuator

Inlet Size: Flange 3"  or  4"     

Capacity: 1800 to 3600 LPM

Service: Water / Foam

 

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد