ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

سیستمهای اطفاء حریق هالوکربن


مدل محصول :

سیستم های آتش نشانی
سیستم های گازی آتش نشانی
سیستم های اطفاء حریق هالوکربن
 

استفاده از آب برای مقاصد اطفاء حریق و فرونشانی آتش همواره راه حل خوبی نیست ! در حقیقت برای بسیاری از موارد مانند اتاقهای سرور،  مراکز ذخیره اطلاعات و اتاقهای کنترل که ابزارهای حساس الکترونیکی را در خود جای داده اند و یا انبارهای حاوی کالاهای حساس و ارزشمند ، آب به اندازه آتش می تواند مضر و مخرب باشد.

سیستم های اطفاء حریق هالوکربن شرکت مهندسی ایمن تیار برای این موارد انتخابی ایده آل است. گازهای هالوکربن استفاده شده در این سیستم ها شامل گروهی از عوامل (ایجنت های) آتش نشانی است که پاک،  غیر سمی و عایق در برابر جریان الکتریسیته هستند. شرکت مهندسی ایمن تیار ایجنت های HFC-125 و HFC-227ea (که با نام FM200 نیز شناخته می شود) را تامین می کند.

ایجنت های هالوکربن گازهایی پاک و بی رنگ، سازگار با محیط زیست و بدون هیچگونه اثرات تخریبی بر لازه اوزون هستند. (ODP=0)

مانند دیگر سیستم های گازی اطفاء حریق ایمن تیار، سیستم های هالوکربن ایمن تیار نیز سیستم هایی خودکارند که همراه با سیستم های حساس تشخیص و اعلام حریق، به صورت مجتمع کار می کنند. در نتیجه این سیستم ها می توانند آتش را در مراحل اولیه شعله ور شدن آن فرو بنشانند.

به محض تشخیص دود یا آتش توسط دیتکتورها، گاز هالوکربن در اتاق تخیله می شوند و محیط را پر می کنند. این امر باعث کاهش غلظت اکسیژن می شوند تا حدی که آتش خود به خود خاموش می گردد. تمام این مراحل فقط در چند ثانیه صورت می گیرد.

سیستم های اطفاء حریق ایمن تیار برای موارد گوناگونی کاربرد دارند؛ از جمله :

·         مراکز ذخیره و پردازش اطلاعات، اتاقهای سرور، اتاقهای کنترل و غیره.

·         مراکز مخابراتی موبایل و مراکز استقرار سوویچ و تجهیزات ارتباطی.

·         انبارهای نگهداری از کالاهای ارزشمند و حساس یا مواد اشتعال پذیر.

·         کتابخانه ها، موزه ها، مراکز نگهداری اسناد و غیره.

·         خودروهای عملیاتی نظامی و موتورخانه ناوها و شناورهای نظامی.

·         شناورهای تجاری یا تفریحی و کشتی های بزرگ اقیانوس پیما.

·         ...

 

 

با استفاده از سیستم های اطفاء حریق هالوکربن ایمن تیار، دیگر هیچ شانسی برای آتش باقی نمی ماند !

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد