ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-PH-W2


مدل محصول :

تجهیزات آتـش نشانی
ویژگی و مزایای شیر ایستاده آتش نشانی  / هایدرانت با محفظه تـر

WET BARREL HYDRANT
Model: TR-PH-W2

تطابق با استاندارد:
این شیر، انطباق کامل با مفاد استاندارد AWWA-C503 را دارد.
تعمیر ساده :
ساختار این نوع شیر ساده بوده و کلیه قسمت های مکانیکی آن بالای سطح زمین بوده و براحتی قابل دسترسی است.
شیرهای داخلی :
این نوع هایدرانت دارای شیر داخلی مستقل بوده، بنابراین می توان براحتی دومین و یا سومین خروجی، بدون نیاز به بسته شدن شیر اصلی همزمان استفاده نمود، در این نوع شیر آتش نشانی، پامپر نیز دارای شیر داخلی مستقل می باشد.
رنگ :
بدنه هایدرانت توسط رنگ اپوکسی، پوشش کامل داده می شود.


 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل
s20151121133156427.pdf دانلود

موردی یافت نشد